بهترین اشعار درباره کوتاه بودن زندگی

به گزارش سفر به تایلند، شعر درباره کوتاه بودن زندگی مفهوم اساسی و پایه در مواجهه با زندگی است. گلچین شعر در مورد گذر عمر و شعر زندگی میگذرد را از شاعران بزرگ در خبرنگاران بخوانید.

بهترین اشعار درباره کوتاه بودن زندگی

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - شعر درباره کوتاه بودن زندگی و اشعار گذر عمر از مقوله های اساسی در ادبیات است. مضمون شعر زندگی میگذرد و شعر درباره کوتاه بودن زندگی وقتی سروده می گردد که شاعر زیبایی های حیات این جهان را در حال از دست رفتن می بیند. این اشعار علاوه بر توصیف کوتاه بودن زندگی، به غنیمت شمردن فرصت، نیکی کردن، عاشقی و دوست داشتن تأکید می کنند. گزیده ای از اشعار درباره کوتاه بودن زندگی را در مطلب پیش رو مطالعه کنید.

در این مطلب می خوانید:

  • اشعار شاعران بزرگ ایران درباره کوتاه بودن زندگی
  • دوبیتی و تک بیتی درباره کوتاه بودن زندگی
  • شعر نو در مورد کوتاه بودن زندگی
  • کوتاه بودن زندگی در شعر شاعران جهان

گلچین اشعار شاعران بزرگ ایران درباره کوتاه بودن زندگی

چه خوش باغیست باغ زندگانی

گر ایمن بودی از باد خزانی

چه خرم کاخ شد کاخ زمانه

گرش بودی اساس جاودانه

از آن سرد آمد این کاخ دلاویز

که چون جا گرم کردی گویدت خیز

چو هست این دیر خاکی سست بنیاد

به باده اش داد باید زود بر باد

ز فردا و ز دی کس را نشان نیست

که رفت آن از میان وین در میان نیست

یک امروز است ما را نقد ایام

بر او هم اعتمادی نیست تا شام

بیا تا یک دهن پرخنده داریم

به می جان و جهان را زنده داریم

به ترک خواب می باید شبی گفت

که زیر خاک می باید بسی خفت

نظامی

~~~~~✦✦✦~~~~~

شعر درباره بی ارزشی جهان از صائب

ما نقش دلپذیر ورق های ساده ایم

چون داغ لاله از جگر درد زاده ایم

با سینه گشاده در آماجگاه خاک

بی اضطراب همچو هدف ایستاده ایم

بر دوستان رفته چه افسوس می خوریم؟

با خود اگر قرار اقامت نداده ایم

پوشیده نیست خرده راز فلک ز ما

چون صبح ما دوبار درین نشاه زاده ایم

چون غنچه در ریاض جهان، برگ عیش ما

اوراق هستی است که بر باد داده ایم

ای زلف یار، این همه گردنکشی چرا؟

آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده ایم

صائب زبان شکوه نداریم همچو خار

چون غنچه دست بر دل پر خون نهاده ایم

صائب تبریزی

~~~~~✦✦✦~~~~~

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

در باغ دولت دگران بود مدتی

این گل ز گلستان شما نیز بگذرد

آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه

این آب ناروان شما نیز بگذرد

سیف فرغانی

~~~~~✦✦✦~~~~~

شعر درباره گذر عمر و جوانی

گر بدین صورت، که هستی، صرف خواهد شد جوانی

راستی بر باد خواهی داد نقد زندگانی

راه دشوارست و منزل دور و دزدان در کمین گه

گوش کن: تا درنبازی مایه بازارگانی

کرده ای با خود حساب آنکه: چون مالم فزون شد

در مراد دل بمانم شاد و آخر هم نمانی

این رباطی در ره سیلست و ما در وی مسافر

برگذار سیل ها منزل مساز، ای کاروانی

هرکه در جهان به رنج آمد، ز بهر راحت تن

زندگانی می دهد بر باد بهر زندگانی

جاودان کس را نشان باقی نخواهد ماند هرگز

جهد آن کن تا: مگر نامت بماند جاودانی

ای مسافر، چون به ملک و منزل خود بازگردی

گفته های اوحدی می بر ز بهر ارمغانی

اوحدی مراغه ای

رباعی، دوبیتی و تک بیت های ناب با مضمون کوتاه بودن زندگی

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

***

گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد

هشدار که سرمایه سودای جهان

عمرست چنان کش گذرانی گذرد

***

افسوس که نامه جوانی طی شد

و آن تازه بهار زندگانی دی شد

آن مرغ طرب که نام او بود شباب

افسوس ندانم که کی آمد کی شد

خیام

سحرگه به راهی یکی پیر دیدم

سوی خاک خم گشته از ناتوانی

بگفتم: چه گم کرده ای اندرین راه؟

بگفتا: جوانی، جوانی، جوانی

ملک الشعرا بهار

~~~~~✦✦✦~~~~~

امسالم و پیرارم و پارم رد شد

از شهر جوانی ام قطارم رد شد

مانند زنی سبزه بهار عمرم

زنبیل به دست از کنارم رد شد

جلیل صفربیگی

~~~~~✦✦✦~~~~~

شعر در مورد جهانی فانی

از گردش فلک، شب کوتاه زندگی

زان سان بسر رسید که خوابی ندید کس

صائب تبریزی

~~~~~✦✦✦~~~~~

بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی

چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را

شهریار

~~~~~✦✦✦~~~~~

قصه تلخی اش دراز مکن

زندگی، روزگار کوتاهی است

پروین اعتصامی

~~~~~✦✦✦~~~~~

شعر گذر عمر مولانا

گنج یابی و در او عمر نیابی تو به گنج

خویش دریاب که این گنج ز تو بر گذرست

شعر نو در مورد کوتاه بودن زندگی

شعر در مورد گذر عمر از سهراب سپهری

دنگ...، دنگ...

ساعت گیج زمان در شب عمر

می زند پی در پی زنگ

زهر این فکر که این دم گذر است

می گردد نقش به دیوار رگ هستی من

لحظه ام پر شده از لذت

یا به زنگار غمی آلوده است

لیک چون باید این دم گذرد،

پس اگر می گریم

گریه ام بی ثمر است

و اگر می خندم

خنده ام بیهوده است

دنگ... دنگ...

لحظه ها می گذرد

آنچه بگذشت، نمی آید باز

قصه ای هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز

مثل این است که یک پرسش بی پاسخ

بر لب سرد زمان ماسیده است

تند برمی خیزم

تا به دیوار همین لحظه که در آن همه چیز

رنگ لذت دارد، آویزم

آنچه می ماند از این جهد به جای:

خنده لحظه پنهان شده از چشمانم

و آنچه بر پیکر او می ماند:

نقش انگشتانم

دنگ...

فرصتی از کف رفت

قصه ای گشت تمام

لحظه باید پی لحظه گذرد

تا که جان گیرد در فکر دوام،

این دوامی که درون رگ من ریخته زهر،

وا رهاینده از اندیشه من رشته حال

وز رهی دور و دراز

داده پیوندم با فکر زوال

پرده ای می گذرد

پرده ای می آید:

می رود نقش پی نقش دگر

رنگ می لغزد بر رنگ

ساعت گیج زمان در شب عمر

می زند پی در پی زنگ:

دنگ... دنگ... دنگ...

سهراب سپهری

~~~~~✦✦✦~~~~~

تو نه در دیروزی، و نه در فردایی

ظرف امروز، پر از بودن توست

شاید این خنده که امروز، دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با، امید است

زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک

به جا می ماند

شعر زندگی منسوب به سهراب

~~~~~✦✦✦~~~~~

باشد، که زندگی

زندگی ست

امروز در دست من و

دوش در دست تو و

فردا... مالِ دیگری ست،

تنها به یاد آر که رویاها نمی میرند

سیدعلی صالحی

~~~~~✦✦✦~~~~~

وقتی که زندگی من

چیزی نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم

باید باید باید

دیوانه وار دوست بدارم

فروغ فرخزاد

~~~~~✦✦✦~~~~~

بیا هم را دوست داشته باشیم

هنوز خیابان های زیادی هست

که باید باهم قدم بزنیم و

شعرهای زیادی مانده که نخوانده ایم

بیا هم را دوست داشته باشیم

شب های بعد از هم طولانی ست

و غمگین

و روزهایِ بی هم کشدار و کُشنده

بیا هم را دوست داشته باشیم

بوسه ها را

آغوش ها و عاشقانه ها را

بیا حرام نکنیم

هدر ندهیم...

باور کن

زندگی کوتاه تر از این حرف هاست

که هم را دوست نداشته باشیم

که شب ها را بی هم صبح کنیم و

روزها را بی هم شب...

بیا هم را تا دیر نشده دوست بداریم

فاطمه صابری نیا

~~~~~✦✦✦~~~~~

شعر زندگی کوتاه است

زندگی کوتاه است

نه غمش می ارزد

و نه شادی ماندن دارد

بهترین راه برایت این است

که بخندی و بخندی و بخندی

به غمش

به کمش

به زیادی غمش

~~~~~✦✦✦~~~~~

من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز

بهتر آنست که غفلت نکنیم از آغاز

رود خروشان

حمید مصدق

~~~~~✦✦✦~~~~~

کار رود رفتن است

کار باد، آمدن

کار عشق، بردن است

کار دل، باختن

کار مرگ هر چه هست

کار ماست

عاشقانه زیستن

مژگان عباسلو

کوتاه بودن زندگی در شعر شاعران جهان

با برفی که بر رویِ موهایم نشسته

به نزدِ تو می آیم

و واژه هایم را

پیش پاهایت می گذارم

تو نیز مثلِ من غمگینی

چرا که روز کوتاه است

سال کوتاه است

زندگی کوتاه است

خیلی کوتاه است

آنقدر کوتاه

که نمی توان با قاطعیت

آری گفت

رزه آوسلندر

حرمت اعتبار خود را

هرگز در میدان مقایسه خویش با دیگران مشکن

که ما هر یک یگانه ایم

موجودی بی نظیر و بی تشابه

و آرمان های خویش را

به مقیاس معیارهای دیگران بنیاد مکن

تنها تو می دانی که بهترین در زندگانیت

چگونه معنا می گردد

از کنار آنچه با قلب تو نزدیک است آسان مگذر

بر آنها چنگ درانداز، آنچنان که در زندگی خویش

که بی حضور آنان، زندگی مفهوم خود را از دست می دهد

با دم زدن در هوای گذشته

و نگرانی فرداهای نیامده

انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر گردد

هر روز، همان روز را زندگی کن

و بدین سان تمامی عمر را به کمال زیسته ای

و هرگز امید از کف مده

آنگاه که چیز دیگری

برای دادن در کف داری

همه چیز در همان لحظه ای به پایان می رسد

که قدم های تو باز می ایستد

و هراسی به خود راه مده

از پذیرفتن این حقیقت که

هنوز پله ای تا کمال فاصله باشد

تنها پیوند میان ما

خط نازک همین فاصله است

برخیز و بی هراس خطر کن

در هر فرصتی بیاویز

و هم بدینسان است که به مفهوم شجاعت

دست خواهی یافت

آنگاه که بگویی دیگر نخواهمش یافت

عشق را از زندگی خویش رانده ای

عشق چنان است که هر چه بیشتر ارزانی داری، سرشارتر گردد

و هر گاه که آن را تنگ در مشت گیری، آسان تر از کف رود

پروازش ده تا که پایدار بماند

رؤیاهایت را فرو مگذار

که بی آنان زندگانی را امیدی نیست

و بی امید، زندگی را آهنگی نباشد

از روزهایت شتابان گذر مکن

که در التهاب این شتاب

نه تنها نقطه سرآغاز خویش

که حتی سرمنزل مقصود را گم کنی

زندگی مسابقه نیست

زندگی یک سفر است

و تو آن مسافری باش

که در هر گامش

ترنم خوش لحظه ها جاریست

نانسی سیمس

ترجمه: دکتر مهدی مقصودی

~~~~~✦✦✦~~~~~

تا آن هنگام که فصل آخر

در کتاب زندگی انسانی نوشته نشده

هر صفحه و هر تجربه ای مهیج است

همه چیز گگردده است و قابل تغییر

کسی که تنها

به فصل های قدیمی و ورق خورده کتاب بیاندیشد

نقطه اوج فصل آخر زندگی را

از دست می دهد

مارگوت بیکل

کلام آخر

مطالعه این گونه اشعار با حس و حال ادبی و لطیفی که دارند به ما پند می دهند که قدر لحظات عمر و زندگی خود را بدانیم. امیدواریم از مطالعه این اشعار لذت برده باشید. همچنین برای شما دوستداران شعر و ادب پارسی مطالعه بهترین اشعار درباره زندگی و بهترین اشعار با موضوع جوانی خالی از لطف نیست. از قلم نیاندازید دیدگاه ها و نظرات خود را با ما و سایر همراهان مجله خبرنگاران به اشتراک بگذارید.

منبع: setare.com
انتشار: 28 دی 1399 بروزرسانی: 28 دی 1399 گردآورنده: thailandnet65.ir شناسه مطلب: 1342

به "بهترین اشعار درباره کوتاه بودن زندگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بهترین اشعار درباره کوتاه بودن زندگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید