برنامه نویسی و علوم رایانه

چرایی انتقال و تغییر پایتخت های جهان

اندونزی در تلاش است تا طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، پایتخت خود را از جاکارتای پرترافیک به جزیره بورنئو منتقل کند اما قطعا تنها کشوری نیست که قصد جابه جایی پایتخت خود را دارد.

25 مهر 1398

نظام قضایی بحرین-5، محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی

رژیم آل خلیفه با اصلاحات قانون اساسی تلاش کرده بر خلاف قوانین بین المللی زمینه های محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های نظامی را فراهم کند تا احکام جائرانه ای را ضد آنها صادر کرده و از نظارت بر آنان قبل و بعد از محاکمه جلوگیری نماید.

23 مهر 1398