کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان تصویب شد

به گزارش سفر به تایلند، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس، کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان را تصویب کردند.

کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان تصویب شد

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ سرگرمی و سفر بیشتر بدانید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز با 227 رأی موافق، 4 مخالف و 3 ممتنع از 245 رأی دریافت شده کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان را تصویب کردند.

این لایحه با تصمیم هیئت رئیسه مجلس به صورت دو شوری آنالیز می گردد و با تصویب کلیات، جزئیات آن برای آنالیز بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات می رود.

متن این لایحه به توضیح زیر است:

ماده 1- به منظور استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی معلمان. توسعه مستمر و نظام مند صلاحیت های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان. تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد حرفه ای معلمان و تقویت هویت حرفه ای معلمان براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون مشخص و اجرا می گردد.

ماده 2- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می فرایند:

1- وزارت: وزارت آموزش و پرورش.

2- معلمان: مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز. مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحد های آموزشی و تربیتی که صرفاً در مشاغل مذکور در واحد های آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند.

3- شایستگی: صفات، ویژگی ها و توانمندی های مورد احتیاج برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر شامل دانش، نگرش و مهارت.

4- صلاحیت معلمی: مجموع های از شایستگی های ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت های تربیتی) که معلم باید در جهت درک شایسته موقعیت خود و دیگران و عمل برای بهبود مستمر آن کسب کند و برآیند صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای است.

5- صلاحیت عمومی (ویژگی های رفتاری): مجموع های از شایستگی های ناظر بر صفات و ویژگی های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه و نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده و پایبندی فرد را به ارزش ها. قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از صلاحیت ها مستقل از صلاحیت های عمومی بدو خدمت است و در طول خدمت مشمولین مورد سنجش قرار می گیرد.

6- صلاحیت تخصصی: مجموعه ای از شایستگی های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی - یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آن ها برخوردار باشد.

7- صلاحیت حرف های: مجموعه ای از شایستگی های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی.

8- تجربه:توانمندی هایی که فرد در طول سال های خدمت و صرفاً در ارتباط با حرفه معلمی کسب نموده است.

9- نظام رتبه بندی معلمان: مجموع های از اصول، قواعد و فرایند هایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (1) در چهارچوب این قانون طراحی و اجرا میگردد.

10- رتبه: سطحی از تجربیات، ویژگی ها و صفات، شایستگی ها و عملکرد های فردی و شغلی معلمان که بر مبنای نتایج ناشی از سنجش و ارزیابی مشخص می گردد.

ماده 3- معلمان براساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی خود در رتبه های یک تا پنج قرار می گیرند و شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد.

ماده 4- ورود به فرآیند رتبه بندی معلمان با حداقل دو سال سابقه خدمت معلمی اجرا شده و کسب رتبه های بالاتر مستلزم حداقل شش سال توقف در هریک از رتبه ها و کسب سایر شرایط لازم مشخص شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره 1- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های (4) و (5) به ترتیب (20) و (26) سال است.

تبصره 2- تخصیص رتبه های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (3) همیشه حداقل (30%) از معلمان مشمول در رتبه (1)، حداقل (25%) در رتبه (2). حداکثر (20%) در رتبه (3)، حداکثر (15%) در رتبه (4) و حداکثر (10%) در رتبه (5) قرار گیرند.

ماده 5- فرآیند رتبه بندی برای معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند و در واحد های آموزشی اشتغال دارند، با حداقل (2) سال سابقه خدمت در یک دوره زمانی حداکثر (3) ساله بر مبنای اولویت امتیازات فضلی ناشی از نمره آزمون دانش تخصصی - تربیتی و سایر حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی - یادگیری (دانش حرفه ای)، سنوات تجربه معلمی و مدرک تحصیلی انجام می گردد و در صورت کسب حد نصاب (از سایر امتیازات) لازم برابر آییننامه اجرایی بدواً در یکی از رتبه های (1) تا (3) قرار می گیرند.

تبصره- زمان توقف موضوع ماده (4) برای مشمولان این ماده که در تاریخ تصویب این قانون در واحد های آموزشی و تربیتی اشتغال داشته و دارای حداقل (2) سال سابقه خدمت باشند، برای یک بار ارتقا به رتبه بالاتر، (4) سال مشخص می گردد.

ماده 6- شایستگی های مرتبط با هریک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای به تفکیک رتبه و مصادیق رفتاری و معیار های عملکردی و شیوه ها و ابزار های سنجش و ارزیابی هریک از آن ها توسط وزارت مشخص و در شورایعالی آموزش و پرورش تصویب می گردد.

ماده 7- برای رتبه های موضوع این قانون، فوقالعاده رتبهبندی در احکام کارگزینی معلمان مشخص می گردد. فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر آنان است که به طور میانگین (25%) بیشتر از میانگین حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می گردد. این فوقالعاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصد های فوق العاده هریک از رتبه های موضوع این قانون در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

تبصره - معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.

ماده 8- معلمان شاغل در واحد های غیر آموزشی و غیر تربیتی و شاغلین در پست های اداری مصوب مشمول این قانون نیستند.

ماده 9- مراحل رتبه بندی از مرحله سنجش و ارزیابی صلاحیت های معلمی تا برقراری فوق العاده رتبه بندی متناسب با اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی اجرا خواهد شد.

ماده 10 - آیین نامه اجرایی این قانون، شامل ساختار اجرایی، نظام سنجش و ارزیابی، شرایط و ویژگی های هر رتبه و نحوه انجام کار و نظارت بر آن حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 10 تیر 1400 بروزرسانی: 10 تیر 1400 گردآورنده: thailandnet65.ir شناسه مطلب: 1649

به "کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان تصویب شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان تصویب شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید